“Nhân Thùy không làm nước mắm ngon nhất, Nhân Thùy sản xuất nước mắm chân thật nhất”

Đó là Slogan và cũng là kim chỉ nam của Nhân Thùy về sự chân thật của chất lượng nước mắm mình làm ra. Bởi sự ngon là của riêng mỗi người, mỗi chúng ta có một cái lưỡi, một bộ não riêng nên bao lâu nay chúng ta đã sai khi đánh giá, nên ngon của bạn chưa chắc ngon của mọi người, và ngon chưa chắc đó đã là thật.

Còn ở nước mắm chân thật Nhân Thùy chúng tớ sinh ra để đưa bạn đến với trải nghiệm thực phẩm, bạn biết được quá trình này làm như thế nào? ai làm? làm từ đâu..chứ không phải chỉ đưa bạn giọt nước mắm cho bạn nếm. 

Nhân Thùy cùng với bạn chúng ta tìm lại mắm xưa, khi ông bà ta chưa biết tới hóa chất thêm vào! Nên mắm thật Nhân Thùy có đặc trưng của mắm thật mà bạn không thể tìm thấy được ở đâu!

Chúc bạn có những trải nghiệm thực phẩm tuyệt vời cùng với nước mắm chân thật Nhân Thùy!

Chúng tơ đi chọn lu sành
Chọn cá từ tinh mơ tại cảng
Chọn muối thiên nhiên thượng hạng
Cùng Hòa Quyện
kết quả đây rồi!

Chúc bạn nhiều hạnh phúc! <3